Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director al Casei de Asigurări de Sănătate din 35 de judeţe, inclusiv Giurgiu, are loc astăzi, 6 mai.

Concursul a început de la ora 10:00, în amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti și constă într-o probă scrisă, urmată de un interviu, care se va desfăşura în termen de patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul CNAS din Calea Călăraşilor nr. 248.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, afirma, în urmă cu o săptămână, în legătură cu concursul pentru managerii caselor judeţene de asigurări de sănătate, că acesta este unul organizat în mod transparent, fără discriminare pe criterii politice sau de altă natură.

„Am schimbat total filozofia de recrutare a managerilor de CAS. Este un concurs organizat în mod transparent, obiectiv, fără discriminare pe criterii politice sau de orice altă natură, un concurs în care vor promova acei candidaţi cu cele mai bune abilităţi de planificare, organizare, coordonare şi control. După finalizarea concursului din data de 6 mai vom organiza un nou concurs pentru posturile de director general care nu s-au ocupat în urma rezultatelor obţinute de candidaţi sau pentru care nu au existat candidaţi înscrişi în prima etapă”, spunea Adrian Gheorghe.

În consecință, în foarte scurt timp vom afla cine va ocupa funcția de director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Giurgiu.

(Jurnal)