Luni, 16 decembrie, aleșii județeni se vor reuni pentru (probabil) ultima ședință a acestui an. Pe ordinea de zi a ședinței se află un număr de 20 de proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul I – IV parțial, 2019
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 – Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019, la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie 2019
 • Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea nr. 236 din 22 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată,  pentru anul 2020
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi  a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2020
 • Proiect de hotărâre privindaprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, pentru anul 2020
 • Proiect de hotărâre privindaprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni, pentru anul 2020
 • Proiect de hotărâre privindaprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2020
 • Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2020 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
 • Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Unităţii de Achiziţii Centralizată  – U.A.T. Judeţul Giurgiu pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2023, pentru un număr de 54 U.A.T.-uri din judeţul Giurgiu care nu şi-au asumat responsabilitatea organizării şi derulării Programului pentru şcoli al României şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite săptămânal/preşcolar/elev şi a măsurilor educative
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.117 din 05 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin muncă, violenței asupra copilului și a violenței în familie  
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Judeţului Giurgiu
 • Proiect de hotărâre privind modificarea articolelor 2 și 3 din Hotărârea nr. 80 din 09 iulie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661, și a cheltuielilor legate de proiect
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea  medicină de urgenţă  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, nr.83, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu  

(Jurnal)