Ce trebuie să facă cei ce vor să găzduiască refugiați ucraineni? Ce trebuie să conțină cererea…

0
171

Pentru decontarea cheltuielilor cu hrana, în valoare de 20 de lei/ zi, cei care cazează refugiați vor trebui să facă o cerere către primăriile pe raza cărora se află locuințele. În cazul giurgiuvenilor, la Primăria Municipiului Giurgiu.

”Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art.1, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana”, prevede actul normativ elaborat de MAI.

În plus, dosarul trebuie să mai conțină o declarație pe proprie răspundere că datele corespund realității, copie după actul de identitate și documente care atestă dreptul de folosință al locuinței respective. Potrivit procedurii stabilite de către Ministerul de Interne, banii ar urma să fie virați beneficiarilor în termen de cel mult 16 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care cererea nu a fost depusă în primele trei zile lucrătoare din lună, banii vor fi virați în luna următoare.

Pentru a preveni cazurile de fraudare a banilor  publici, se instituie posibilitatea realizării de verificări, prin intermediul serviciilor sociale sau/și poliția locală, cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cererile depuse de persoanele care găzduiesc cetăţeni proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

(Jurnal)