Vineri, 22 martie, în sala de ședințe a Consiliului Județean, aleșii județului au avut de adoptat, în cadrul ședinței ordinare, un număr de 27 de proiecte de hotărâre. Acestea au vizat: validarea mandatului de consilier județean al lui Silvian Dumitrache, completarea comisiei ATOP, prin validarea componenței nominale a membrilor (noul membru, cu 21 de voturi, a fost ales Ionuț Preda – consilier PSD), depunerea de cereri de finanțare nerambursabile entru proiectele: O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități (2 locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Malu), Speranță pentru Viitor” (4 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Izvoarele), ”Un Pas Înainte” (3 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com.Hotarele), ”Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava” (1 Centru de zi), ultimul în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, celelalte în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.

De asemenea, au mai fost luate în discuție aprobarea proiectului „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu -Vieru- Putineiu – Gogoșari”, aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate, aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE DJ 401A, BOLINTIN VALE – PALANCA , KM 46+765 – 50+000; 3,235 KM” în faza Proiect tehnic de execuție.

Totodată, au fost transmise din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al mai multor localități diferite suprafețe de teren, aprobându-se și modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 412C şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe).

Toate proiectele au fost aprobate fără dispute și în unanimitate.