Teoretic, pentru anumite categorii de bugetari, salariile ar urma să crească în 2020, în virtutea prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și unde scrie că în perioada 2019-2022 salariile bugetarilor se vor majora treptat până la atingerea maximelor din anexele actului normativ. Deci, ce se va întâmpla oare  cu sporurile, indemnizațiile, voucherele și veniturile noastre în acets an… 

Sporuri, prime

Sporurile bugetarilor pentru munca în condiții deosebite, grele sau periculoase rămân la nivelul din decembrie 2019. „Înghețarea” este valabilă și pentru indemnizații, prime, compensații, etc. Inițial, Guvernul gândise alt mod de calcul pentru sporuri, a cărui definiția urma să fie modificată astfel încât să includă două alternative de calcul, una dintre ele fiind stabilirea sporului ca procent din salariul de bază minim brut garantat în plată.

Indemnizația de hrană

Suma acordată bugetarilor pentru hrană anul acesta să rămână la valoarea cu cea de anul trecut, mai exact 346 de lei, bani asimilați salariilor, adică se plătesc impozit și contribuții obligatorii, fapt ce duce la diminuarea cuantumului inițial.

Voucherele de vacanță

Deși s-au vehiculat, chiar puse în dezbatere unele modificări privind acordarea banilor de vacanță în țară, nu s-a concretizat nimic. Prin urmare, în 2020 va fi ca în 2019: bugetarii vor primi vouchere în valoare de 1.450 de lei de persoană și care se pot folosi numai în unități turistice din interiorul țării.

Munca suplimentară

Bugetarii sunt recompensați anul acesta numai cu timp liber pentru munca suplimentară (cea făcută peste program), dar și pentru munca în zilele de repaus săptămânal (sâmbăta și duminica, de obicei) sau în liberele legale. În mod normal, dacă nu se putea acorda acel timp liber în compensare, bugetarii ar fi primit un spor salarial. Excepțional, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și alte câteva categorii de personal pot fi recompensate bănesc pentru orele peste program.

În perioada 2020-2021, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, polițiștii din penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017, potrivit OUG nr. 1/2020.

Tichete, premii, ajutoare

Cu excepția voucherelor de vacanță, bugetarii mai beneficiază de tichete de creșă, dar nici o altă categorie de bilete de valoare reglementate de lege (tichete de masă, culturale, cadou). De asemenea, bugetarilor nu li se vor acorda premii. Prin excepție, se pot da premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

În 2020 se păstrează și regula conform căreia nu se acordă ajutoarele sau indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Totuși, acestea se acordă dacă încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din cauza decesului.

Indemnizația de merit

Și aceasta a fost înghețată ca urmare a OUG nr. 1/2020 la valoarea din anul trecut: 6.240 de lei.