Cu doar câteva zile în urmă, au fost adoptate o serie de măsuri economice și fisca bugetare. Despre acestea ne-a vorbit directorul Direcției pentru Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Laurențiu Țintea:

„Pentru consultare, vă punem la dispoziție în link-urile de mai jos Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri de spijinire a IMM-urilor în contextul actual și Ordonanța de urgență nr.30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, această ordonanță conținând și dispoziții privind șomajul tehnic.

Ordonanța nr.29/21.03.2020:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php…

Ordonanța nr.30/21.03.2020:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php…

Indiferent de costurile pe care trebuie să le suporte, Primăria Giurgiu va lua toate măsurile ce se impun în interesul cetățenilor și al IMM-urilor și va publica imediat comunicate de presă cu trimitere la ordonanțele de urgență care vor fi aprobate.

ÎMPREUNĂ VOM TRECE ȘI PESTE ACEASTĂ CUMPĂNĂ!

Astfel, având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea infecţiei COVID-19, se impune realizarea posibilităţii promovării de rectificări bugetare pentru alocarea sumelor necesare combaterii efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului şi adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuţiei bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanţare comportă urgenţă, în data de 21 martie 2020 a fost aprobată OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, se modifică şi se completează.

1. Reglementări pentru susținerea IMM (art.I)

2. Amânarea la cerere, a plății ratelor şi dobânzilor pentru împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice către Unitățile Administrativ Teritoriale, pe o perioadă de trei luni. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrează restanţe la plată. Modalitatea de amânare la plată se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. (art.II)

3. Prorogarea temenelor de plată a impozitelor pe proprietate (terenuri, clădiri si vehicule) de la 30 martie la 30 iunie, inclusiv acordarea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor. (Art.V)

4. Modificarea OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, în ceea ce privește restructurarea obligațiilor bugetare (art. VI)

5. Suspendarea dobânzilor și a penalităților de întârziere pentru neachitarea obligațiilor fiscale scadente, până la 30 de zile după încetarea stării de urgență. Suspendarea în această perioadă a măsurilor de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare (art.VII)

6. Prin excepție de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate (art.IX).

7. Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către IMM-urile care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, nu se datorează pentru durata stării de urgenţă. (art. X).”, a mai spus directorul DITL Giurgiu. 

(Jurnal)