În ședința extraordinară de astăzi, 19 octombrie, aleșii județeni au avut, pe ordinea de zi, opt proiecte de hotărâre, cărora li s-a mai adăugat încă un punct suplimentar.

Aceste proiecte au vizat, pe lângă aprobarea procesului verbal din ședința anterioară din data de 5 octombrie, o serie de probleme ale județului: aprobarea contului de execuție pe trimestrul III al acestui an; rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018; repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în confomitate cu prevederile art. 33, alin.3, lit.b, din Legea 273/2006 privind finațele publice locale, proiect pe anul 2019, și estimări 2020 – 2022; aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 la km. 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km. 16+727, oraș Bolintin Vale, județ Giurgiu”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuției; darea în folosință a unei ambulanțe de tip B – unitate mobilă de urgență aflată în domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționată în cadrul proiectului „Sistemul Managementului Urgențelor – Responsabilitatea Dotărilor (S.M.U.R.D.)” – GR 745, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu; împuternicirea managerului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu să semneze documentele pentru achiziționarea de echipamente pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate, cu singura modificare la proiectul legat de rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli s-a făcut o suplimentare cu 150.000 de lei pentru punerea acestuia în aplicare.

(Jurnal)