7card533_69298800Cardul de sănătate s-a gripat din nou. Medicii spun că eliberează reţete pe proprie răspundere, iar farmaciştii se plâng că nu pot verifica în sistem dacă reţetele există cu adevărat. Reprezentanţii Casei de Sănătate dau asigurări că sistemul funcţionează …cu probleme. Pacienţii stau la coadă ore în şir până reuşesc să primească o reţetă. Apoi, de când intră în cabinet până ies poate să treacă şi 40 de minute. Dacă nu pot intra în sistemul informatic, farmaciştii nu ştiu dacă reţeta este sau nu validă. Aşa că mai mult dau medicamente pe proprie răspundere.

Augustus Costache, purtătorul de cuvânt al CNAS: „În acest moment, sistemul cardului funcţionează. Există însă probleme pe sistemul reţelei electronice SIPE şi sistemul de raportare SIUI. Avem o serie de echipamente defecte, uzate fizic şi moral şi care trebuie înlocuite.”

Şi la Giurgiu pacienţii întâmpină aceeaşi problemă din pricina nefuncţionabilităţii cardului de sănătate, iar medicii spun că nu pot lucra off-line, deoarece dacă trec 24 de ore şi reţeta nu este introdusă în sistem, acesta nu mai poate fi reintrodusă la momentul deblocării cardului, iar pacienţii trebuie să suporte tot costul reţetei. Contactat în această privinţă, şeful Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, Marin Constantin, a subliniat ceea ce ne-a mai declarat anterior, şi anume că serviciile acordate pot fi încărcate, conform legii, într-un interval de 3 zile lucrătoare din ziua premergătoare zilei acordării serviciului, nicidecum în 24 de ore: De asemenea, potrivit HG Nr. 161/2016, ”în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din prescripţiile medicale on-line şi off-line, în condiţiile prevăzute în norme. În aceste situaţii medicamentele prescrise nu se eliberează fracţionat. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de medicamente a medicamentelor eliberate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract”. Dacă pacienţilor le sunt refuzate serviciile solicitate, îi aşteptăm să ne înştiinţeze, iar noi vom lua, fără îndoială, măsurile ce se impun, deoarece există cadrul legal pentru rezolvarea solicitărilor lor, ne-a mai precizat Marin Constantin.

În urmă cu doar trei săptămâni, cardul de sănătate a fost blocat mai mult de patru zile. Sistemul, care a costat 124 de milioane de euro şi pentru care CNAS nu are un contract de mentenanţă, a avut 22 de blocaje majore în ultimul an.

T. NICOLAU