Conform Ministrului Sorin Cîmpeanu, lista documentelor necesare a fost simplificată , astfel că cei care au depus dosarele pentru bursă la începutul anului nu mai trebuie să aducă alte acte.

Documentele necesare pentru obținerea burselor pot fi depuse la secretariatele școlilor sau prin e-mail acolo unde este posibilă această variantă.

Pentru bursele de merit și performanță nu este nevoie de acte doveditoare, conducerea unităților de învățământ având la dispoziție situația școlară, astfel că cererile sunt depuse direct de către diriginte sau învățător. Aceste burse pot fi obținute de elevii care au media generală de cel puțin 9,5 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru în anul școlar anterior. Excepție fac clasele a V-a și a IX-a, unde dosarele s-au depus la începutul anului școlar pe vechiul barem de medie și se revizuiesc semestrial în baza situației la învățătură.

Bursele de merit se mai acordă celor care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 pentru elevii de clasa a IX-a care vor bneficia de bursa de merit în semestrul întâi, respectiv a obținut media de cel puțin 9,5 şi au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul întâi pentru cei care vor beneficia de bursa de merit în semestrul al doilea.

Mai pot primi bursă și le evii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației sau la cele ale competițiilor și concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv sau tehnico-științific.

Toți elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare acest ajutor într-un cuantum dublat, de la 100 la 200 de lei pe lună. Este vorba despre: elevii orfani, cei aflați în întreținerea unui singur părinte și cei abandonați, precum și de elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu.

 Surse : rador.ro