Foto: Sorin PENCEA, director al APIA Giurgiu

În discuția purtată zilele trecute cu Sorin Pencea,  directorul Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură Giurgiu (APIA), acesta ne-a furnizat câteva informații deosebit de importante despre programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.

Astfel, APIA Giurgiu primește cereri de înscriere pentru potenţialii beneficiari ai programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate ( solarii) începând cu data intrării în vigoare a Horărârii nr. 651/2021 și până cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru următoarele culturi, după cum urmează:

 • Ardei gras și/sau ardei lung;

 • Castraveți;

 • Tomate;

 • Vinete.

Beneficiarii acestui ajutor sunt:

 • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis valabil pana la 31 decembrie 2021;

 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

 • producătorii agricoli persoane juridice.

Documente necesare beneficiarilor ce se încadrează într-una dintre categoriile de mai sus sunt:

 1. copie a B.I./C.I. solicitant

 2. copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;

 3. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

 4. dovadă cont activ bancă/trezorerie;

 5. adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Toate documentele depuse în copie trebuiesc a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta specificația „conform cu originalul”.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:

a)  să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA (dacă nu îl au încă, îl pot solicita și obține);

b) să solicite ajutorul de minimis;

c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete;

d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;

f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;

g) să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, solicitanții au obligaţia să depună la centrele județene documentele justificative și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,  ne-a mai precizat directorul APIA Giurgiu, Sorin Pencea.

(Jurnal)