În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GIURGIU sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică [email protected] sau poșta.

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI GIURGIU și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI GIURGIU sunt următoarele:

  • Mirel Leonida DUMITRU – director OCPI Giurgiu

Tel: 0246.21.64.44/interior 102

Tel: 0731.606.388

[email protected]

  • Vasile ILIE – Inginer șef, Serviciul Cadastru

Tel  0246.21.64.44/interior 111

Tel 0731.606.390

[email protected]

  • Mariana Claudia ANCA –  Șef Birou Economic

Tel. 0246.21.64.44/interior 103

Tel. 0731.606.389

[email protected]

  • Aurelia CRISTEA – Registrator Șef, Serviciul Publicitate Imobiliara

Tel. 0246.21.64.44/interior 130

Tel. 0731.606.391

[email protected]

  • Cosmin LAZAR- Șef birou Publicitate Imobiliara

Tel. 0246.21.64.44/interior 115

Tel. 0723.390.260

[email protected]

  • Ionuț Mardale – Șef Birou Înregistrare Sistematică

Tel. 0246.21.64.44/interior 131

Tel. 0761.634.529

[email protected]

  • Leontin Semo – Referent IT – Direcția Informatică ANCPI

Tel. 0246.21.64.44/interior 118

Tel. 0731.606.392

[email protected]

  • Mirela Lorelai DOBRESCU – Consilier cadastru – Birou Fond funciar, responsabil Legea 544/2001 și purtător de cuvânt OCPI Giurgiu

Tel. 0246/21.64.44/interior 121

Tel. 0721.245.244

[email protected]