Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca (AJOFM) Giurgiu reaminteşte angajatorilor ca,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, au o serie de obligaţii în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante disponibile.

Astfel, aceştia au obligaţia de a comunica agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea lor.

Prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

De asemenea, angajatorii au obligaţia să transmită către AJOFM Giurgiu, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate anterior, în termen de o zi de la operarea noilor angajări, iar cei care au încadrat în munca, conform legii,  persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de munca la care aceştia au fost înregistraţi.

Comunicarea locurilor de muncă vacante, precum şi a ocupării acestora, poate fi transmisa de către angajatori prin: fax la nr. 0246.230613/0246.271066; e-mail: ajofm@gr.anofm.ro/dragos.tudor@grl.anofm.ro sau  direct la sediul Agenţiei Locale Giurgiu sau la Punctul de lucru Bolintin Vale, conform formularelor  standard disponibile pe pagina web a agenţiei www.ajofmgiurgiu.eu – “secţiunea  formulare – formulare angajatori”.

Atenţionăm angajatorii ca nerespectarea ambelor obligaţii, respectiv de a comunica vacantarea locurilor de munca, precum şi de a comunica ocuparea acestora constituie contravenţie şi fiecare se va sancţiona cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Nerespectarea obligaţiei de a anunţa încadrarea în muncă a persoanelor beneficiare de indemnizaţii de şomaj, în termen de 3 zile, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.   

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU