Administratorii de bloc, numai cu atestat de la Primărie

0
481

În curând, administratorii de bloc vor fi doar persoane cu acte-n regulă, adică posesori de atestat. Acesta este unul dintre proiectele de hotărâre de consiliu local ce urmează a fi luat în discuţie, în curând, de aleşii urbei.

Pentru a obţine acest atestat, eliberat de Primăria Municipiului Giurgiu, persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform proiectului amintit: să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apte medical, să aibă domiciliul în Municipiul Giurgiu, să deţină cel puţin diplomă de Bacalaureat, să fi obţinut deja certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii (administrator de bloc), să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală ori judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni.

De asemenea, pentru a primi, de la Primărie, atestatul, doritorii trebuie să ataşeze la dosar, pe lângă cererea propriu-zisă, alte nouă documente: curriculum vitae, act de identitate (copie certificată pentru conformitate cu originalul), acte de stare civilă (copii certificate pentru conformitate cu originalul), ultimul act de studii (copie c certificată pentru conformitate cu originalul), certificat de calificare profesională însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului (copie certificată pentru conformitate cu originalul), certificat de cazier judiciar, certificat de cazier fiscal, ambele în original şi cu termen de valabilitate, adeverinţă medicală de la medicul de familie – original, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Atestatul se obţine în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă şi o probă orală – interviu organizat de comisia de atestare.