În perioada 15 mai – 31 mai 2020, pentru a acorda grefierilor registratori şi arhivari posibilitatea de a gestiona corespunzător dosarele care vor primite de la instanţele arondate şi care vor fi înaintate în căile de atac dar şi a celor care vor fi restituite, programul de lucru cu publicul va fi între orele 09,00 -12,00, program care se va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe portal. După data de 31 mai 2020, programul de lucru cu publicul va reveni la cel obişnuit, cuprins între orele 09,00 – 13,00.

Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numerele de telefon alocate, birourilor arhivă şi registratură.

Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloacelor proprii justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 20 minute/persoană.

Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin e-mail/fax. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către primul grefier, care va anunţa părţile despre data şi ora stabilită în vederea ridicării acestora.

Se recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.