Elevii claselor a XII-a şi a XIII-a de liceu au susținut astăzi, 28 martie, proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul simulării examenului de bacalaureat 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

La nivelul județului Giurgiu, în anul școlar 2021-2022, sunt înscriși 1.291 de elevi la clasa a XII-a și 125 la clasa a XIII-a ( seral), prezența la această probă fiind de 81,19%”, conform informațiilor primite de la inspectorul școlar, Georgeta Stănescu.

Proba a început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, au fost distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise a fost de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obţinute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care acestea s-au desfăşurat, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Rezultatele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi.

(Ana Magheru)