Pe linie de piscicultură, în anul 2021, la nivelul structurilor de ordine publică au fost planificate şi executate 151 de acțiuni, pentru apărarea patrimoniului piscicol național şi combaterea ilegalităților în acest domeniu, față de 74 de acțiuni, în anul 2020. În perioada analizată, la nivelul Inspectoratului, în ultimul Bilanț al IJP Giurgiu, figurează în lucru 18 cauze penale, având ca obiect infracțiuni comise în domeniul piscicol, față de 9 cauze penale în anul 2020.

 Pe linia regimului armelor, explozivilor şi substanțelor periculoase, la nivelul inspectoratului, în anul 2021 au fost descoperite 29 infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, 24 de infracțiuni de nerespectare a regimului materialelor explozive, 8 de încălcare a legislației privind regimul deșeurilor, 23 de braconaj cinegetic, 2 de trafic de produse sau substanțe toxice și 2 de nerespectare a regimului materiilor nucleare sau al altor materii radioactive.

În cadrul activităților specifice, au fost scoase din circuitul civil și indisponibilizate în vederea confiscării 40 de arme de foc, din care 16 letale şi 24 neletale, supuse autorizării, 1.946 bucăți de cartușe de diferite calibre, 207 kilograme carne vânat, 15.895 kilograme articole pirotehnice, 88.548 kilograme substanțe periculoase și 2.374 kilograme deșeuri periculoase, respectiv 315 litri deșeuri periculoase.

(Jurnal)