965 milioane de lei pentru reducerea abandonului școlar

0
99

Europarlamentarul Dan Motreanu a postat recent o informație menită să să dea speranțe sistemului de Educație la nivelul inspectoratelor din fiecare județ, înclusiv celui al județului Giurgiu.

Conform acesteia reprezentanții Ministerului Educației și cei ai inspectoratelor școlare județene au semnat acordurile pentru investiţiile specifice schemei de granturi din cadrul Programului Naţional de Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS).

În baza celor 42 de acorduri semnate, inspectoratele şcolare judeţene vor încheia contracte de finanţare cu cele 1.415 unităţi de învăţământ ale căror proiecte au fost aprobate. Suma totală eligibilă pentru prima rundă din PNRAS este în valoare de 965,3 milioane de lei.

Toate cele 27 de unități de învățământ din județul Giurgiu care au aplicat vor primi finanțare prin PNRAS.

PNRAS este cuprins în cadrul proiectului „România Educată” și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu 543 milioane de euro.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unităţile de învăţământ cu risc ridicat şi mediu de abandon şcolar.

Programul urmărește creșterea participării la educație a elevilor din unitățile de învățământ identificate ca având cel mai ridicat risc de abandon școlar.

PNRAS se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale, elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială din motive precum sărăcia, lipsa locuinței, proveniența dintr-o familie dezorganizată.” mai  menționează europarlamentarul Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook.

(Jurnal)