22 martie – Ziua mondială a apei

0
326

22-martie_ziua-mondiala-a-apeiLa 22 martie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua mondială a apei.

Tema zilei pentru 2017 — „Apa și apa uzată” — este axată pe apa reziduală, care trebuie percepută ca o resursă valoroasă pentru economia circulară și care trebuie gestionată în condiții de siguranță, privită ca o investiție eficientă pentru sănătatea oamenilor și a ecosistemelor naturale, potrivitwww.worldwaterday.

Gestionarea corectă a apelor uzate va conduce la eficientizarea circuitului apei pentru toate viețuitoarele, contribuind, astfel la îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6, care vizează reducerea la jumătate a volumului de ape uzate neepurate și intensificarea procesului de reciclare și reutilizare sigură a apei.

La nivel mondial, majoritatea apelor uzate din locuințe, orașe, industrie și agricultură se întorc în natură fără a fi epurate sau reutilizate, poluând astfel mediul și pierzând substanțe nutritive importante, precum și alte materii recuperabile.

În loc să ca apele uzate să fie irosite, ar trebui redus volumul, dar și reutilizarea lor. În cadrul locuințelor, apele reziduale se pot reutiliza la udarea grădinilor și a terenurilor cultivate. În orașe, apele uzate se pot epura fiind utilizate la udarea spațiilor verzi. În industrie și agricultură, apele uzate pot fi epurate și folosite ca ape de răcire sau ape pentru irigații.

În prezent, există peste 663 de milioane de oameni care trăiesc fără o alimentare cu apă în condiții de siguranță și care se confruntă cu efectele negative asupra sănătății ca urmare a utilizării unei apei contaminate.

La nivel global, peste 80% din apele uzate generate de societate se întoarce în ecosistem, fără a fi tratate sau refolosite. 1,8 miliarde de oameni folosesc o sursă de apă potabilă contaminată cu excremente, care le pune în pericol sănătatea fiind expuși la îmbolnăvirea de holeră, dizenterie, febră tifoidă și poliomielită. Estimările arată că până în 2050, acestei zile.

În România, o serie de evenimente, care marchează această zi, se desfășoară în numeroase orașe. În București, evenimentul sărbătoririi Zilei mondiale a apei este organizat de Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu Administrația Națională ”Apele Române”, Apa Nova și Academia de Științe Tehnice din România.

Conferința Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devenea Ziua mondială a apei (World Water Day) (rezoluția 47/193).

Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza atât potențialul pentru o cooperare extinsă, cât și răspunsurile la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creșterea cererii de acces la apă și la serviciile în domeniu. De asemenea, va oferi o oportunitate de a valorifica impulsul creat la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (Rio +20), precum și de a sprijini formularea de obiective noi, care vor contribui la dezvoltarea resurselor de apă esențiale atât pentru productivitatea economică, cât și pentru bunăstarea socială.

În 2013, a fost marcat Anul internațional pentru cooperare în domeniul apei, proclamat de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 65/154, la 11 februarie 2011.

Apa este un element central în cultura și religia tuturor civilizațiilor, fiind de-a lungul secolelor, un element esențial al dezvoltării societății. Tradițiile culturale și valorile sociale determină modalitatea în care oamenii percep și gestionează apa în diferite regiuni ale lumii.

AGERPRES