Biroul de Informare şi Relaţii Publice  al Tribunalului, aduce la cunoştinţă publicului, următoarele:

În şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, din 12 martie 2020, s-a stabilit suplimentarea măsurilor în vederea prevenirii răspândirii la nivelul personalului instanţei a infecţiei cu CORONAVIRUL SARS – COV – 2, respectiv:

-preschimbarea termenelor de judecată acordate în perioada 13 martie – 31 martie 2020, atât cele din şedinţele publice cât şi cele din şedinţele camerei de consiliu la o dată ulterioară, respectiv în lunile aprilie – mai – iunie, în funcţie de încărcătura fiecărui complet de judecată. Pentru fiecare şedinţă de judecată se va redacta un anunţ de către grefierul de şedinţă, care să conţină termenul preschimbat, anunţ care va fi adus la cunoştinţa publicului prin afişare la uşa de intrare în instanţă;

-în cauzele aflate în procedura de regularizare, primul termen de judecată va fi stabilit începând cu lunile mai – iunie, în funcţie de încărcătura fiecărui complet de judecată;

În materie civilă se vor judeca numai cauzele care au următoarele obiecte:

 • ordin de protecţie
 • ordonanţă preşedinţială
 • delegarea autorităţii părinteşti
 • tutelă
 • curatelă
 • plasamente
 • plasamente de urgenţă
 • adopţii
 • măsuri asiguratorii
 • asigurare dovezi
 • suspendare provizorie
 • suspendare executare silită ( în cazul în care cererea de suspendare a executării silite a fost formulată în cadrul contestaţiei la executare se va soluţiona numai cererea de suspendare a executării silite, soluţionarea contestaţiei la executare urmând a fi amânată pentru un termen ulterior)
 • suspendare executare act administrativ
 • achiziţiile publice introduse după intrarea în vigoare a OUG nr.23/2020.

În materie penală se vor judeca numai cauzele cu caracter urgent, menţionate în HAG nr. 4 din 24 februarie 2020, respectiv:

– cauze în care s-au dispus măsuri preventive

– alte modificări de pedeapsă  – art.585 lit. a CPP şi cauze de competenţa Judecătorului de Drepturi şi Libertăţi, cu excepţia cauzelor având ca obiect contestaţie durată proces – art. 4881CPP, precum şi cauzele pe care preşedintele completului le apreciază ca fiind de natură urgentă.

 • nu se va permite  studiul dosarelor la arhiva instanţei cu excepţia celor care sunt considerate cauze urgente, iar studierea se va face la biroul amplasat în apropierea arhivei;
 • accesul publicului  în Arhivă şi Registratură se va permite numai în zilele de luni şi miercuri în intervalul orar 09,00- 11,00;
 • după fiecare şedinţă de judecată se vor dezinfecta sălile de şedinţă cu materiale  de dezinfecţie.