Valoarea unui tichet de creșă a crescut la 520 de lei începând cu luna aprilie 2022

0
135

Valoarea tichetelor de creșă va crește la 520 de lei, începând din aprilie 2022, conform unui ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerului de Finanțe, apărut în Monitorul Oficial.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub forma de tichete de creșă este de 520 de lei.

Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 si septembrie 2022.

Ultima majorare a avut loc în aprilie 2020, când suma a crescut de la 460 lei la 470 lei.

Tichetele pot fi utilizate doar pentru plata taxelor la creșă unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui pe baza livretului de familie.

Tichetele de creșă se pot cumula cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție, ajutorul financiar acordat părinților care revin la lucru înainte de terminarea concediului maternal.

Pentru a putea beneficia de aceste tichete, părinții trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere tip pentru acordarea tichetului de creșă;

b) act doveditor eliberat de creșa la care este înscris copilul;

c) documente care atestă calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore;

e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau tutore nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizație lunară pentru creșterea copilului în vărsta de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

f) alte documente solicitate de angajator.

(Jurnal)