În primul semestru al anului 2017, E-Distribuţie Muntenia afirmă că a modernizat o serie de reţele de medie şi joasă tensiune, precum şi lucrări de îmbunătăţire a nivelului de tensiune, se arată într-un răspuns trimis publicaţiei noastre de către reprezentanţii furnizorului de energie electrică.

Astfel, spun aceştia, valoarea investită depăşeşte un milion de euro, sumă ce ar trebui să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică, şi nu sincopele care ne sunt semnalate, de către cititorii noştri, cel puţin o dată pe săptămână.

Astfel, liniile modernizate în primele şase luni ale acestui an sunt cele de 20 KV Vieru (alimentează localităţile Vieru, Gogoşari şi Hodivoaia), Onceşti (Radu Vodă, Chiriacu, Izvoarele, Dimitrie Cantemir) şi Centru (zona centrală a municipiului, inclusiv amplasarea unui post de transformare nou în zona Vasile Alecsandri).

Conform aceluiaşi document, pentru semestrul II al acestui an sunt preconizate o serie de modernizări a altor linii electrice de distribuţie de medie tensiune, după cum urmează: Bălanu, Ghizdaru, Vânători şi Crevedia (alimentate de linia Potlogi), Găiseni şi Floreşti (alimentate de linia Petrol 3), Oinacu (alimentată de linia Porcine 1).

„În afară de lucrările de modernizare a liniilor electrice de medie tensiune, în primul semestru al anului 2017 au mai fost finalizate lucrări de modernizare integrală a reţelei electrice de joasă tensiune în localităţile Gostinu, Remus, Vieru  şi  sunt în curs de execuţie lucrările de modernizare integrală a reţelei electrice de joasă tensiune în localităţile Singureni şi Poiana lui Stângă. La începutul anului 2018, sunt programate lucrări de modernizare integrală a reţelei electrice din localitatea Milcovăţu. În localităţile Greaca, Colibaşi, Zădăriciu şi Frăţeşti au fost executate lucrări de modernizare branşamente, care au constat în mutarea aparatului de măsură din interiorul locuinţei pe peretele exterior al clădirii şi refacerea branşamentului electric, iar lucrări similare sunt prevăzute în localităţile Buturugeni, Daia, Roata în cursul acestui an şi începutul anului 2018. În plus, datorită sistematizărilor, aceste localită?i sunt pregătite pentru instalarea de contoare inteligente, următorul pas în modernizarea reţelei electrice din judeţul Giurgiu”, se mai arată în răspunsul celor de la E-Distribuţie Muntenia.                        

 (Anna Lincă)