Un nou succes al Președinției României la Consiliul UE – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor închide un important dosar legislativ: Directiva privind modernizarea legislației din domeniul protecției consumatorilor (OMNIBUS)

0
118

România a încheiat cu succes negocierile privind Propunerea de Directivă Omnibus, contribuind la modernizarea legislației de protecție a consumatorilor.
 
Ambasadorii statelor membre reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului au convenit vineri, 29 martie 2019, asupra poziției Consiliului cu privire la un proiect de directivă de modificare a patru directive în vigoare ale UE care protejează interesele consumatorilor.

Directiva acoperă un domeniu larg de reglementare, ea modificând patru directive: directiva privind practicile comerciale incorecte (Directiva 29/2005/CE), directiva privind drepturile consumatorilor (Directiva 2011/83/UE), directiva privind clauzele abuzive (Directiva 93/13/CEE), directiva privind indicarea prețului (Directiva 98/6/CE). 

„Propunerea agreată azi de statele membre aduce drepturile consumatorilor în era digitală și asigură o mai bună implementare a legislației, în special în cazurile transfrontaliere. Privind aspectele ce țin de standardele produselor alimentare duble, Președinția Română a reușit să medieze cu succes un dosar delicat. De astăzi societățile care comercializează produse alimentare în cadrul excepțiilor aprobate, trebuie să-si informeze consumatorii cu privire la faptul că produsul este diferit comparativ cu alte produse prezentate ca fiind identice, astfel încât consumatorul să ia o decizie în cunoștință de cauză. Intenția a fost să construim un text care să prevină abuzurile și să ofere un cadru juridic care să poată fi la îndemâna statelor membre. Este un mare pas înainte pentru cetățenii UE ți implicit pentru cei români”, a declarat Niculae Bădălău, ministrul român al Economiei.

Printre principalele aspecte reglementate se numără transparența online, prețul personalizat, reducerea de preț, vânzarea la distanță și dublul standard. Mai jos sunt enumerate câteva aspecte cheie pe care le presupune aceasta Directivă.

 
Transparența online

Ierarhizarea ofertelor online atunci când se realizează o căutare online pe site-urile comparative, piețele online și magazinele de aplicații (app store) vor trebui să informeze consumatorii cu privire la principalii parametrii care influențează ordinea în care ofertele de bunuri și servicii sunt prezentate, precum și importanța acestor parametrii principali raportati la ceilalți parametrii. Informarea se va realiza printr-o secțiune specifică, direct și ușor accesibilă de către consumatori de pe pagina de căutare.

Informarea consumatorilor pe pietele online cu privire la (a) principalii parametrii care determină ordinea prezentării ofertelor, (b) dacă persoana care oferă produsul este comerciant sau nu, (c) dacă se aplică legislația de protecție a consumatorilor și (d) comerciantul căruia îi revine responsabilitatea față de consumator pentru executarea contractului (piața online și/sau vânzătorul).

Pentru a putea face o alegere în cunoștință de cauză atunci când cumpără online, consumatorii trebuie informați dacă a fost efectuată o plată directă sau indirectă pentru promovarea produsului, inclusiv pentru promovarea acestuia cu prioritate comparativ cu alte produse (higher ranking).

·      Recenzii ale consumatorilorse consideră ca fiind practici comerciale incorecte declarațiile comercianților potrivit cărora anumite recenzii pentru produse aparțin unor consumatori care au utilizat sau au cumpărat produsele, fără a lua măsuri rezonabile și proporționate pentru a verifica dacă aceste recenzii chiar aparțin unor astfel de consumatori,  depunerea sau desemnarea unei alte persoane fizice sau juridice să depună recenzii false sau interpretarea în mod eronat a unor recenzii în scopul promovării de produse.

·      Prețul personalizat. Consumatorii trebuie informați dacă prețul a fost personalizat ca urmare a utilizării algoritmilor. Având în vedere posibilitatea comercianților de a utilizeaza mijloace automate pentru detectarea comportamentului online al consumatorilor și a realizării profilului acestora, consumatorii trebuie informați în mod clar dacă prețul prezentat este personalizat în baza utilizării unor astfel de algoritmi. De altfel conform Regulamentului privind protecția datelor personale comercianții sunt obligați să ceară acceptul consumatorilor cu privire la utilizarea algoritmilor, inclusiv cu privire la realizarea profilului consumatorilor.

Ø  Reducerea de preț. Consumatorii trebuie informați în mod clar cu privire la reducerile de preț. Astfel, anunțurile privind reducerile de preț trebuie să menționeze prețul anterior și prețul redus. Prețul anterior este prețul cel mai mic aplicat de comerciant într-o perioadă de timp anterioară datei aplicării reducerii, perioadă ce nu poate fi mai mică de o lună. Statele membre pot avea reglementări diferite în cazul bunurilor ce se deteriorează rapid, a celor care sunt pe piață de mai puțin de 30 de zile sau a reducerilor succesive de preț. 

Ø  Vânzarea în afara spațiilor comerciale. Pentru protejarea consumatorilor de practicile comerciale agresive sau înșelătoare ce pot fi utilizate în cazul vizitelor nesolicitate la domiciliul consumatorilor și al excursiilor organizate de comercianți cu scopul promovării sau vânzării de produse, statele membre pot adopta prevederi naționale mai restrictive față de cele prevăzute în legislația europeană. În plus, în astfel de cazuri, statele membre pot extinde dreptul de retragere al consumatorilor de la 14 zile la 30 de zile sau pot chiar să acorde consumatorilor dreptul de a se retrage din contract inclusiv în situația anumitor circumstanțe prevăzute explicit în Directivă ca de exemplu: din contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, chiar dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și chiar după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către comerciant; furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care comerciantul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator. În prezent, cele patru cazuri menționate mai sus sunt excluse de la dreptul de retragere al consumatorilor pentru contractele încheiate la distanță.

Ø  Dublul standard. Prevederile sunt menite să ajute statele membre să administreze aspectele legate de dublul standard. Astfel, textul prevede că pot fi diferențe semnificative între bunuri doar dacă acestea sunt justificate prin factori legitimi și obiectivi, cum ar fi legislația națională, materia primă sau strategiile voluntare care vizează îmbunătățirea accesului la alimente sănătoase. Consumatorii trebuie informați cu privire la faptul ca bunurile sunt diferite din cauza factorilor legitimi, însă rămâne la latitudinea comercianților cum furnizează informația. Autoritățile competente evaluează dacă această diferență este ușor identificabilă de consumatori prin analizarea disponibilității și a gradului de adecvare a informației. 

Textul Directivei va fi adoptat de plenul Parlamentul European plen in a doua parte a lunii aprilie 2019.