Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, proiectul vizează, în primul rând, combaterea violenței domestice, ne spunea directorul adjunct al DGASPC Giurgiu, Ciprian Marica.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția COpilului Giurgiu, implementează, în calitate de partener local, începând din data de 4 martie, proiectul VENUS – împreună pentru o viață în siguranță!”. Solicitantul, în cadrul acestui proiect, este Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, și consiliile locale, prin Serviciile Publice de Asistență Socială).

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanțat din FSE, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, având o durată de 48 de luni, ne spunea, la rândul său, directorul DGASPC Giurgiu, Dan Valentin Sima.

Proiectul „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative, integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate, complementare, de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

Scopul Serviciului Social „Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă, de 12 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Serviciul social „Locuința protejată” poate fi creat și funcționează potrivit legilor în vigoare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a identificat spațiul aferent locuinței protejate într-o comună de pe raza județului. Astfel, vor fi create servicii moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională sau economică. Acest lucru este cu atât mai important cu cât se știe faptul că una dintre cauzele pentru care femeile suportă tratamentul violent este tocmai dependența financiară față de agresor, teama că nu-și pot asigura o viață decentă pentru ea și copii.