La această dată deja se cunosc rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat, ediția de vară – 2021, o parte dintre candidații așteptând cu nerăbdare răspunsurile la contestații.

Celor ce nu au intrat în posesia acestor date le oferim noi această șansă, permițându-ne în același timp și o  scurtă analiză pe baza rezultatelor obținute de cele 12 unități școlare din județ,  ce au susținut acest examen de maturitate.

Colegiul Ion Maiorescu: înscriși 226; prezenți 221; promovabilitate 90,95; Reușiți 201; Eliminați 3.

Din aceștia  25 de candidați  cu note între 6 și 6,99;  cu note între  7 și 7,99 un număr de 53; cu note între  8 și 8,99 un număr de 61  candidați și 62 de candidați cu note cuprinse între  8 și 9,99.

Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (Liceul de Marină) : 33 de înscriși; prezenți 21; Promovabilitate 14, 29; doar 3 candidați au luat BAC-ul!

Liceul Teoretic Tudor Vianu : 206 înscriși; 200 prezenți; Promovabilitate 55,50; Reușiți 111.

Liceul Ion Barbu: 86 înscriși; Prezenți 63; Promovabilitate 19,5; Reușiți 12.

Liceul Teoretic Nicolae Cartojan : Înscriși 139; Prezenți 131; Promovabilitate 36,64; Reușiți 48. Un eliminat!

Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul : 22 înscriși; Prezenți 20; Promovabilitate 45,00; Reușiți 9.

Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu – Bolintin Vale: 313 înscriși; 297 prezenți; Promovabilitate 47,81; Reușiți 142.

Liceul Tehnologic Mihai Viteazul – Călugăreni: 10 înscriși; prezenți 7; Promovabilitate 0; Zero Reușiți!

Liceul Tehnologic Nr. 1 Comana: 13 înscriși; 13 prezenți; Promovabilitate 38,46; Reușiți 5.

Liceul tehnologic Nr. 1 Prundu: 13 înscriși; 13 Prezenți; Promovabilitate 15,38; Eliminați 2; Reușiți 2.

Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu – Mihăilești: 113 înscriși; Prezenți 102; Promovabilitate 29,41; Reușiți 30.

Liceul Udriște Năsturel – Hotarele: 55 înscriși; 49 prezenți; Promovabilitate 40,82; Reușiți 20.

După cum observăm Colegiul ”Ion Maiorescu” își menține constanța privind promovabilitatea,  chiar manifestând  o creștere ușoară față de anul trecut, însă anul acesta nu înregistrează nicio medie de 10.  Acestuia i se alătură  Liceul Tudor Vianu, cu o promovabilitate bună în raport cu numărul celor înscriși/prezenți la examen.

Surprizele vin însă din partea unor licee din teritoriu. Astfel, Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din orașul Bolintin Vale reușește aproape 50% promovabilitate (47,81), Liceul din Hotarele (Promovabilitate 40,82) și Liceul din Comana cu o promovabilitate (38,46),  peste procentul obținut de  licee de prestigiu din Municipiul Giurgiu, deși numărul celor înscriși și respectiv al candidaților prezenți la examen, în aceste licee amintite mai sus  este cu mult mai mic decât al celorlalte unități școlare din Municipiu.

În mod paradoxal din cei 6 candidați  eliminați din examen, la nivelul județului, 3 dintre ei sunt elevi ai Colegiului Ion Maiorescu, liceu cu pretenții…

Marea decepție, ca și în anii trecuți, vine din partea Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazu” din Călugăreni unde nici anul acesta, niciun candidat nu a luat BAC-ul, un argument serios pentru cei ce doresc de mai mulți ani să desființeze această unitate, pentru a o transforma în ceva folositor tinerilor și nicidecum menținerea unei ”fabrici” de produs șomeri !

De observat faptul că Examenul de Bacalaureat de anul acesta a părut lovit de o doză de absenteism, nejustificată,  dacă ne gândim că în perioada pregătitoare acestui examen, cursurile     s-au ținut on line, în consecință elevii nu pot da vina pe lipsa de timp și pe un program stufos și stresant al cursurilor.

Una peste alta, Giurgiu (57,7) nu s-a mai clasat de data aceasta pe ultimul loc  pe tabloul promovabilității la nivel național, privind examenul de BACALAUREAT -2021, ci pe un la fel de  puțin onorant loc (antepenultimul!),  înaintea llfovului (41,6) și Harghitei (56,4)!

O tristă consolare care în continuare ar trebui să dea de gândit dascălilor care pregătesc acești tineri pentru examenele, cu mult mai grele, cele de pe  parcursul viitoarei lor vieți  sociale.

(City ZEN )