Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu informează contribuabilii cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 319 din 30 martie 2021 a O.P.A.N.A.F. nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:

  • 30.06.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
  • 30.11.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadrati în categoria contribuabililor mici şi mijlocii;
  • la momentul fiscalizării, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021, respectiv 30.11.2021, în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparatele de marcat electronice fiscale.

FOARTE IMPORTANT: toate categoriile de contribuabili se pot conecta începând cu 31.03.2021.

De asemenea, vă informăm că pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea “Servicii on line”, subsecţiunea “Aparate de marcat electronice” a fost publicat Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu