Testarea și vaccinarea împotriva COVID-19 ar urma să se facă și în farmacii, prevede o nouă Ordonanță de Urgență. Aceasta prevede modificarea Legii farmaciei în acest sens. Testarea și vaccinarea ar urma să se facă în farmacii în condițiile stabilite printr-un Ordin al ministrului Sănătății, ce urmează să fie emis ulterior adoptării acestei OUG.

Ce se modifică:

ART. 17 – La articolul 2, alineatul (1) din Legea farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) măsurarea unor parametri biologici, efectuarea de teste în scop de diagnostic și administrarea de vaccinuri, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”
Textul proiectului de Ordonanță de Urgență poate fi consultat integral aici.

Pentru a afla mai multe detalii în legătură cu acestă Ordonanță de Urgență am luat legătura cu reprezentanți ai colegiului farmaciștilor Giurgiu. Cu această ocazie am aflat că în această perioadă sunt centralizate sugestiile farmaciștilor din toată țara, cu sugestii privind organizarea conform OUG. aflată în dezbatere.

Totodată ni se spunea că aplicarea Ordonanței va fi dificilă, mai ales în cazul farmaciilor mici (cum sunt cele ce se găsesc de cele mai multe ori în mediul rural), datorită imposibilității pe care o au acestea în a organiza circuite unde procedurile de testare și vaccinare să poată fi puse in practică.

În aceste condiții, dacă această Ordonanță de urgență va fi adoptată, singurele farmacii ce vor putea intra în acest circuit sunt farmaciile mari și foarte mari.

Din aceste considerente proiectul de lege care ar trebui să vină ca o măsură de sprijin a combaterii pandemiei, ar putea fi destul de ineficientă, față de scopul pentru care a fost gândită.

Patrick Kirițescu