În data de 14 august, Guvernul a adoptat Legea 175 care modifica Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan precum și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Conform textului legii, această decizie legislativă trebuia să intre în vigoare la data de 13 octombrie 2020. Însă intrarea în vigoare a modificărilor legilor amintite este imposibil de pus în vigoare, întrucât există un vid legislativ, în sensul că nu au fost, nici până acum, adoptate normele de aplicare a legii respective. 

În acest context, în ședința guvernului de joi, 8 octombrie, cu 5 zile înainte de termenul de la care legea urma să își producă efectele, a fost emisă o Ordonanță de Urgență care prorogă (la o dată încă neanunțată) aplicarea acestei legi. 

Ce prevedea legea 145/2020

Începând cu data de 13 octombrie 2020, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan urma să fie supusă unor noi reguli, vizând în principal dreptul de preempțiune la vânzarea terenurilor agricole. Principalele modificări aveau în vedere: introducerea a noi categorii de beneficiari ai dreptului de preempțiune și extinderea termenului de exercitare a dreptului de preempțiune la 45 de zile lucrătoare.

De asemenea, revânzarea terenurilor agricole extravilane înainte de împlinirea unui termen de opt ani de la cumpărarea va atrage obligația plății unui impozit suplimentar, calculat în funcție de diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare.

De reținut

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 175/2020, vânzarea liberă a terenurilor agricole situate în extravilan către orice persoană fizică sau juridică va putea fi permisă doar în măsura în care titularii dreptului de preempțiune nu exercită acest drept și niciun potențial cumpărător nu depune ofertă de cumpărare sau nu îndeplinește condițiile prezentate mai sus.

Prevederile acestei legi se aplică numai pentru terenurile agricole situate în extravilan,  nu și pentru cele aflate în intravilanul localităților. De asemenea, legea se referă în mod explicit la vânzare, nu și la transmiterea dreptului de proprietate prin alte metode, cum ar fi donația sau divizarea.

(Jurnal)