Pentru ce dată a fost stabilit termenul limită pentru obligațiile fiscale

0
248

Marți, 15 octombrie

– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Baza legală: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa 3 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Baza legală: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile /utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa 26 din normele metodologice de aplicare a preve-derilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice). Baza legală: Legea 227/2015 art.394 si art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile /utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa 26 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vi-zați operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și produse alcoolice). Baza legală: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85

– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.Baza legală: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și bauturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa 12 din normele metodologice de aplicare a preve-derilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse acci-zabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa 15 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vi-zați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa 16 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vi-zați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea Situației privind ope-rațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa 17 din normele metodologice de aplicare a preve-derilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse acci-zabile. Baza legală: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru productie și/sau depozitare. Baza legala: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11)

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile /livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa 30 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa 32 din normele metodologice de aplicare a preve-derilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare. Baza legală: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

– Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat. Baza legală: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

– Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa 42 din normele metodolo-gice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vi-zați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării. Baza legală: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

Expert contabil
Violeta Chiran
complex Ancora, parter
telefon 0722.213.622