Suplimentare a ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local a municipiului Giurgiu din data de 20 iunie 2022

0
566

PROPUNERE PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 20 IUNIE 2022

 

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.227/15.06.2022 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.97/31.03.2022 privind participarea Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

      – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

(Jurnal)