locuri-de-muncaSUBVENŢIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată:

  1. şomeri în vârstă de peste 45 de ani ,
  2. şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale,
  3. persoane cu handicap,
  4. şomeri de lungă durată sau tineri între vârsta de 16-24 ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională (NEET), primesc pe o perioadă de 12 luni, lunar o sumă de lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni pentru şomerii.

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă de 900 lei.

SUBVENŢIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de un an, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută mai sus, pe o perioada de 18 luni.

PRIMA DE ACTIVARE

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

PRIMĂ DE ÎNCADRARE

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii cu normă întreagă, pentru o perioada de cel puţin 12 luni, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în PLANUL NAŢIONAL DE MOBILITATE.

PRIMĂ DE INSTALARE

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă astfel:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la lit. a si b se acordă în două tranşe, astfel:o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în PLANUL NAŢIONAL DE MOBILITATE.

Planul Naţional de Mobilitate urmează să fie aprobat de Guvern, iar din judeţul Giurgiu sunt incluse în acest Plan următoarele localităţi: Clejani; Găiseni; Găujani; Gostinari; Letca Nouă; Răsuceni; Schitu; Stoeneşti şi Vărăşti.

O alta modificare prevede faptul ca documentele pentru acordarea acestor masuri se pot depune la A.J.O.F.M. Giurgiu atât personal la sediul agenţiei, cât şi  prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. In cazul in care documentele sunt depuse prin scrisoare recomandata, fax sau e-mail  fiecare document va fi certificat pentru conformitate cu originalul de către şomer.

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU