Persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă le sunt acordate  subvenţii din fonduri externe nerambursabile, sub formă de vouchere, pentru ca acestea să poată achiziţiona tehnologie asistivă. Valoarea maximă a unui voucher este de  23.000 lei.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vin astfel  în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi care au nevoie de tehnologie asistivă, respectiv acele echipamente sau produse care sunt utilizate pentru a le creşte, menţine sau îmbunătăţi capacităţile funcţionale. Este vorba despre dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Prin acordarea voucherelor se urmăreşte creşterea oportunităţilor de integrare a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii dar și a calității vieții acestora, prin facilitarea achiziţiei de tehnologie asistivă. 

Prin tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces se înțelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru: participare; protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități; prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

Pentru a putea beneficia de vouchere cu care să achiziționeze tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, aflate în căutarea unui loc de muncă și care au domiciliul sau reședința în județul Giurgiu, trebuie să depună cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Cererile pot fi depuse  de către persoana  cu handicap sau, după caz, de reprezentantul legal sau  organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. Pe lângă copia certificatului de încadrare în grad de handicap, cererea trebuie însoțită de mai multe documente precum recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces și două formulare tip eliberate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  Giurgiu și completate de solicitant. 

 Lista actelor necesare, modelul cererii tip precum și lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive care pot fi achiziționate prin vouchere sunt postate pe site-ul www.dgaspcgr.ro.

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului (DGASPC) va transmite lunar către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) cererile centralizate privind eliberarea voucherelor. Voucherele vor fi transmise de ANPD către DGASPC, instituție prin intermediul careia vor ajunge în posesia persoanelor cu dizabilități îndreptățite.

Persoanele cu dizabilități vor putea achiziționa cu vouchere dispozitive asistive şi tehnologii de acces de la operatorii economici înscriși pe lista aprobată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, listă care este postată pe site-ul acestei instituții.

Programul de subvenționare se va desfășura pe o perioadă de 3 ani. Persoana cu dizabilități poate beneficia de subvenție o singură dată în acești 3 ani.

Acordarea acestor subventii este realizata prin proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU).