Consiliul Județean Giurgiu propune Strategia de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare a judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 este implementat de UAT a județului Giurgiu și finanțată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021 – 2027, își dorește un management orientat spre performanță ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.

„La acest moment, Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 este document supus consultării publice în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare Documentul poate fi consultat:

https://cjgiurgiu.ro/anunt-strategia-de-dezvoltare-a…/

https://cjgiurgiu.ro/…/Proiect-de-Hotarare-nr.153-din…

A fost creată o adresă de e-mail special dedicată pentru transmiterea amendamentelor de modificare a documentului, de către factorii interesați: iREM.cjgiurgiu@gmail.com

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean din luna august 2021.

Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027”, în termen de 10 zile calendaristice de la afişare, la adresa: Consiliul Județean Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.10 sau  la e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com – transmite Consiliul Județean Giurgiu.

(Jurnal)