someriAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.

Angajarea se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane menţionată în baza:

  1. a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
  2. b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Giurgiu în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

  1. a) angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit calendarului Ministerului Educaţiei.
  2. b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucureşti, bl. 202/5D, sc. A, B, C, parter + mezanin; tel.: 0246/230613 sau la Punctul de Lucru din oraşul Bolintin Vale – b-dul Republicii (incinta Bibliotecii orăşeneşti), tel: 0246/271.066.

(Biroul de presă al AJOFM GIURGIU)