Aşa cum reiese dintr-o statistică pusă la dispoziţia presei de către Direcţia Judeţeană de Statistică, la 1 iulie 2016, populaţia dupa domiciliu a judeţului Giurgiu a fost de 276.413 locuitori, din care 135.510 bărbaţi (49,0%) şi 140.903 femei ( 51,0%).

Structura pe vârste a populaţiei judeţului reflectă un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalităţii. Ponderea populaţiei tinere între 0-14 ani este de 14,4%. S-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de 60 ani şi peste (de la 24,2 % în anul 2015 la 24,3 % în anul 2016) şi o menţinere a ponderii populaţiei între 15-59 ani, la valoarea 61,3 % în anul 2016, ca şi în anul 2015.

Din analiza datelor, se constată că, în anul 2016, ponderea populaţiei în vârstă de muncă (15-59 ani) la nivelul judeţului Giurgiu este de 61,3% faţă de 63,0% cât a fost la nivelul ţării, iar ponderea populaţiei de 60 ani şi peste este de 24,3%, cu mult peste cea înregistrată la nivelul ţării (22,2%), ceea ce înseamnă că fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat la nivelul judeţului.

Indicele îmbătrânirii demografice (numărul populaţiei de 60 ani şi peste, raportat la numărul populaţiei sub 15 ani) a fost, la 1 iulie 2016, de 168,3 % pe total judeţ, faţă de 150,2 %, cât a fost la nivelul ţării. La persoanele de sex masculin indicele de îmbătrânire demografică a fost de 132,0 %, în timp ce la persoanele de sex feminin indicele a fost de 207,2 %. Durata medie a vieţii pentru populaţia judeţului Giurgiu este de 73,92 ani, femeile având o durată medie de viaţă de 77,91 ani, iar bărbaţii, doar de 70,13 ani.

În ceea ce priveşte natalitatea şi mortalitatea la nivelul judeţului nostru, aceşti doi indicatori au avut valori, în 2016, sensibil egale cu anul anterior (8,8, respectiv 15,3 la mia de locuitori). Principalele cauze ale deceselor înregistrate în cursul anului 2016 au fost: boli ale aparatului circulator, 2739 cazuri (reprezentând 64,7% din numărul deceselor); tumori, 764 cazuri (18,0%); boli ale aparatului digestiv, 225 cazuri (5,3%); boli ale aparatului respirator, 164 cazuri (3,9%); leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe,126 cazuri (3,0%): alte cauze 215 cazuri (5,1%).

(Jurnal)