În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, Ministerul Sănătăţii propune printr-un act normativ accesul la programul social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B, al pensionarilor cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Această creştere a plafonului de la 900 lei la 990 lei/lună inclusiv, a avut în vedere creşterea cu 10% a valorii punctului de pensie, începând cu data de 1 iulie 2018, astfel încât să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90%.

În prezent, programul social cu privire la compensarea cu 90% a medicamentelor din sublista B are drept beneficiari pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, iar finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi în proporţie de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.

Începând cu data de 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie a fost majorat cu 10% şi este de 1.100 lei. Tot de la această dată creşte şi plafonul până la care pensionarii primesc medicamente compensate cu 90%, de la 900 la 990 de lei.

La Giurgiu, aproximativ 23.000 de persoane au pensii sub 990 de lei, conform informaţiilor primite de la Casa Judeţeană de Pensii.

(Jurnal)