Spitalele și clinicile private vor putea accesa oricând fonduri bugetare cuprinse în programele de sănătate, conform unui proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică.

Pacienții tratați prin acest programe naționale vor putea alege din lista furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, orice spital, fie că este de stat sau privat.

În prezent, aceste unități aveau acces la banii programelor de sănătate numai dacă se depășea capacitatea furnizorilor publici de a le implementa.

„Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale.

Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în expunerea de motive a proiectului ce ar putea modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Ministerul Sănătății, inițiatorul modificării precizează în proiect că măsura va crește accesul la tratamente:

„Se va îmbunătăți accesul pacienților la tratament, prin acordarea unor servicii integrate și servicii conexe în cadrul unor programe naționale de sănătate curative, având în vedere faptul că în anul 2020 va începe derularea programului național pentru persoanele cu afecțiuni din spectrul autist, precum și faptul că în cadrul programelor naționale de sănătate curative, pentru unele dintre aceste programe vor fi acordate servicii integrate, care pot cuprinde, după caz, medicamente, servicii medicale, investigații paraclinice etc”.

De asemenea, spune MS, „se asigură accesul facil la eliberarea de certificate de concediu medical și la indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate în timp util în cazul bolnavilor diagnosticați cu SIDA şi afecțiuni neoplazice, prin eliminarea verigii intermediare birocratice, respectiv eliminarea obligației avizării de către medicul expert al asigurărilor sociale a prelungirii până la un an şi 6 luni a certificatelor de concediu medical”.

 (Jurnal)