impozit-cladireÎn vederea aplicării corecte a noilor prevederi legislative, Direcţia de Impozite si Taxe Locale (D.I.T.L.) Giurgiu solicită colaborare pentru actualizarea informaţiilor fiscale: Vă rugăm să ne sprijiniţi in acest demers cu documentele de proprietate si copiile actelor de identitate ale proprietarilor (soţ/soţie) care pot fi depuse personal, prin împuternicit la sediul instituţiei, sau, dacă nu puteţi efectua deplasarea, să contactaţi telefonic un funcţionar al instituţiei cu care să stabiliţi modul de predare al documentelor (telefon: 0246218823, 0246231521 interior 126 – D-na Florentina Radu), ne-a declarat directorul D.I.T.L. Giurgiu, Marlena Hroniade.

Aceasta ne-a mai precizat că până la 31 decembrie 2015, veteranii de război, văduvele de război, persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi, beneficiau de scutiri de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi impozit pe mijloacele de transport. Scutirile erau acordate integral pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor menţionate. În temeiul noului Cod fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, pentru clădirile, terenurile şi mijloacele de transport deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor fizice din categoriile amintite,facilităţile nu se aplică şi pentru cota-parte din dreptul de proprietate pe care o deţine soţul/soţia persoanei fizice eligibile. S-a creat, astfel, o limitare a facilităţilor de care aceste categorii speciale de persoane au beneficiat până la intrarea în vigoare a noului Cod fiscal. Actul normativ emis, respectiv OUG 46/31.08.2016, adopta măsuri reparatorii, prin restabilirea facilităţilor fiscale de care persoanele menţionate beneficiau până la 31 decembrie 2015, respectiv scutire integrala pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor menţionate. De asemenea, dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deţinut în comun de soţi împreună cu o terţă persoană, scutirea nu se va acorda şi cotei-părţi aferente terţului.

Scutirile de impozite se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ, organele fiscale locale având obligaţia să recalculeze impozitele datorate,proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În perioada 01.01-04.09.2016 – scutirea NU se aplica pentru cota-parte din dreptul de proprietate pe care o deţine soţul/soţia persoanei fizice eligibile, iar începând cu 05.09.2016 – scutirea se aplică integral pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor menţionate, a conchis Marlena Hroniade.

 

T. Nicolau