În ședința din 5 mai 2021 a Executivului s-a aprobat Hotărârea de Guvern prin care proiectul „FAST Danube – Asistență tehnică pentru revizuirea și completarea studiului de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii complementare” a primit sumele necesare continuării procesului de implementare.

Potrivit expunerii de motive, sumele vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu avizul Ministerului responsabil de politica în domeniul de activitate în care se implementează proiectul, respectiv Ministerul Transporturilor.

Astfel, din bugetul alocat, se vor finaliza activitățile propuse și, în special, studiul de impact asupra mediului și obținerea acordurilor de mediu atât în România, cât și în Bulgaria, în vederea îmbunătățirii condițiilor de navigabilitate pe 470 km de Dunăre în sectoarele cele mai dificile pentru trafic din canalul Rin-Dunăre.

Reamintesc în acest sens faptul că încă din luna martie, la inițiativa mea, am organizat o serie de întâlniri pentru continuarea proiectului cu responsabilii cu atribuții în implementarea proiectului (AFDJ, ministerele și instituțiile de resort).

De asemenea, am avut întâlniri cu Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă și Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, am pledat în fata lor și am găsit înțelegerea necesară pentru acest proiect important pentru dezvoltarea transportului naval și a porturilor românești.

Adoptarea acestei hotărâri este un succes pentru cei care s-au implicat direct în proiect. Dezvoltarea culoarului de transport reprezintă o modalitate sigură și sănătoasă de dezvoltare economică a țării.