Ședință ordinară a consilierilor județeni. Ce proiecte vor fi discutate

0
356

Vineri, 14 februarie, aleșii județeni se vor întâlni în ședință ordinară, având, pe ordinea de zi, un număr de șapte proiecte ce urmează a fi discutate.

Astfel, conform ordinii de zi publicate de CJ Giurgiu, cele șapte puncte vizează:

  • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului Vasile Mustățea și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2020
  • Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, art.6 alin.(6) și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006, estimări 2021-2023
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km”
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km”
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul județean DJ 505 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podețe)
  • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu a construcției C2 – garaj, situată în Municipiul Giurgiu, Str. Baciului, nr.26 aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în scopul desființării”