Astăzi, 29.06.2021, se desfășoară pe platforma on line Zoom, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Giurgiu ce are următoarele atribuții:

 – sprijină activitatea arhitectului șef al județului Giurgiu în domeniul acestuia de activitate, asigurând fundamentarea tehnică de specialitate în luarea deciziilor.
– fundamentează din punct de vedere tehnic decizia arhitectului șef în vederea emiterii avizului pentru documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în conformitate cu competențele de avizare ale Consiliului Județean Giurgiu.
Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt 9 obiective ce vor fi analizate:

1. Regulament local amplasare mijloace publicitate în comuna Toporu.

2. PUZ –Centru Comercial Aurora Mall – Municipiul Giurgiu

3. Actualizare PUG și RLU comuna Bucșani

4. Actualizare PUG și RLU comuna Găiseni

5. Aviz oportunitate pentru PUZ comuna Grădinari

6. PUZ construire clădire P+1E – consolidare, reamenajare și mansardare Conac Călinescu – oraș Mihăilești

7. PUD- anexă exploatație agricolă – fânar comuna Schitu

8. Consultare, actualizare PUG și RLU comuna Bulbucata.

9. PUZ – Înființare fermă agricolă, comuna Putineiu

(Jurnal)