Marți, 30 iulie, aleșii județeni s-au întâlnit în ședința ordinară a lunii iulie. Pe ordinea de zi, propusă de președintele CJ, Marian Mina, s-au aflat un număr de nouă proiecte de hotărâre, care au vizat: aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu; rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2019, la acest proiect suplimentându-se valoarea cu suma de 2.656.000 lei, sumă necesară Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu, pentru mai multe proiecte aflate în derulare; stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor județeni, în cuantum de 10% din indeminzația președintelui CJ; aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare; aprobarea exercitării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate  Asigurată prin Apă Curată” a atribuțiilor de autoritate tutelară, în numele și pe seama Județului Giurgiu, în relația cu Operatorul Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu; aprobarea Regulamentului aplicabil închirierii prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții), aparținând domeniului public și privat al județului Giurgiu; aprobarea Regulamentului aplicabil concesionarii bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Giurgiu; aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km” în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție, și modificarea Hotărârii nr.167 din 31 august 2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului.

Fără prea multe comentarii, aleșii județeni au aprobat toate aceste proiecte de hotărâre.