Astăzi, 10 iulie, începând cu ora 14,00, în sala de ședințe a Consiliului local Giurgiu are loc o ședință extraordinară, cu patru puncte pe ordinea de zi.

Astfel, aleșii locali vor trebui să aprobe următoarele proiecte de hotărâre:

– aprobarea prelungirii termenului prevăzut la art.2 din HCLM nr. 226/2019 până la data de 31.07.2019, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu către Asociația GAL – Giurgiu, COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ și stabilirea contribuției anuale a Municipiului Giurgiu.

– aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ , pentru exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute de de art. 27, alin. 3 din Legea 51/2006

– aprobarea încheierii unor acte adiționale la Contractele de asistență juridică încheiate cu Gîscan și Asociații S.C.A.

– completarea Comisiei de Servicii Publice, muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.