Se schimbă ONORARIILE minime, obligatorii, pentru avocați! Cât vă costă acum un proces ! Cum și cui se pot acorda reduceri…!

0
463

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a hotărât, ca toți avocații să își taxeze clienții în funcție de lista cu onorariile minimale pe care aceștia le pot solicita pentru serviciile prestate.

  Astfel că , de exemplu, pentru o cerere de divorț, daca nu sunt implicati minori, romanii vor plati avocatului cel putin 960 lei, iar pentru o ora de asistenta juridica minim 120 de lei. Totusi, tarifele minimale pot fi reduse cu pana la 50% pentru anumite categorii de persoane sau daca avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie.

 Onorariile eferente activitatiilor prestate pentru clientii minori sau „cei din categoriile pentru care legile speciale (n.red.- de exemplu: batrani, persoane cu handicap)  prevăd facilitati pot fi reduse cu 50%”. Daca avocatul constata că perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie al clientilor, poate oferi o reducere de cel mult 30% din onorariile minimale, în conditiile in care decanul baroului aproba un referat intocmit de avocat.

Hotararea a fost adoptata de UNBR in data de 26 august si va intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea sa.

TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE:

 1. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL1. Activitati si cereri cu caracter necontencios
  1.1. Notificari – onorariu orar, dar nu mai putin de 225 lei;
  1.2. Activitati profesionale de obtinere a apostilarii actelor / de traducere legalizata a actelor –
  225 lei;
  1.3. Asistare sau reprezentarea partii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei sedinta;
  1.4. Asistare sau reprezentarea partii in fata institutiilor publice, altele decat
  instante/parchete/politie – 240 lei;
  1.5. Asistare sau reprezentarea partii in fata tertilor – 120 lei
  1.6. Cereri de stramutare – 240 lei;
  1.7. Cereri de recuzare – 240 lei ;
  1.8. Consultatii juridice, redactarea de acte juridice tranzactii/contracte civile/acte
  aditionale/statute si acte constitutive pentru infiintarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;
  1.9. Activitatile de atestare prevazute la art.3 lit. c) si d) din Legea 51/1995 – 120 lei;
  1.10. Activitatile prevazute la art.3 lit. g) si h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai
  putin de 120 lei;
  1.11. Activitatile prevazute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei. 2. Activitati profesionale in procedura contencioasa

  2.1. Actiuni /cereri cu caracter special
  2.1.1. cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al
  cartii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu
  modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura civila – 360
  lei;
  2.1.2. cererile privind ordonanta de plata, prevazuta de titlul IX al cartii a VI-a din Codul de
  procedura civila – 50 % din onorariul prevazut la pct.2.2, nu mai putin de 360 lei;
  2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit
  procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila – 840 lei;
  2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala – 840 lei;
  2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.


  2.2. Actiuni si cereri evaluabile in bani:

  2.2.1. pana la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;
  2.2.2. intre 5.001 lei si 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, insa nu mai putin de 700 lei;
  2.2.3. intre 25.001 lei si 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai putin de 1250 lei ;
  2.2.4. intre 100.001 lei si 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 4000 lei;
  2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 7500 lei;
  2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai putin de 12500 lei.
  Sunt actiuni evaluabile in bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus urmatoarelor categorii
  de cereri:
  a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
  b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
  c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de
  instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
  d) actiunile posesorii;
  e) actiuni petitorii – actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate;
  f) in revendicare;
  g) privitoare la servituti;
  h) in materia partajului judiciar;
  i) avand ca temei plata nedatorata/imbogatire fara just temei;
  j) in declararea simulatiei unui act juridic;
  k) reglementate de legislatia privind reparatiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului
  comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).

  2.3. Actiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
  2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;
  2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;
  2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu
  privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;
  2.3.4. actiunile in granituire – 1200 lei.

  2.4. In materia executarii silite:
  2.4.1. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter patrimonial – se aplica
  onorariul de la pct.2.2;
  2.4.2. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;
  2.4.3. contestatie la executarea impotriva executariisilite avand caracter patrimonial – se aplica
  prevederile pct.3;
  2.4.4. contestatia la executare impotriva executarii silite avand caracter nepatrimonial – 1200
  lei;
  2.4.5. cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii – 480 lei;
  2.4.6. cererile de intoarcere a executarii silite – 1200 lei.

  2.5. Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie :
  7

  2.5.1. pentru cererea de divort fara minori – 960 lei;
  2.5.2. pentru cererea de divort cu minori – 1680 lei;
  2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea
  locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la
  cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat
  parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei – 840 lei;
  2.5.4. tutela, curatela – 840 lei ;
  2.5.5. punere sub interdictie – 840 lei;
  2.5.6. tagada paternitatii – 1200 lei ;
  2.5.7. asistare /reprezentare adoptie – 1440 lei.

  2.6. In materia contenciosului administrativ
  2.6.1. redactare plangere prealabila administrativa – 840 lei;
  2.6.2. actiune contencios administrativ – 1200 lei;
  2.6.3. suspendare act administrativ, in conditiile art.14 din Legea 554/2014 – 960
  lei;
  2.6.4. redactare contestatie executare act administrativ fiscal – 960 lei;
  2.6.5. actiune contestatie act administrativ fiscal – 1680lei;
  2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 1200 lei;
  2.6.7. cereri/contestatii privind achizitiile publice in fata Consiliul National de Solutionare a
  Contestatiilor (in continuare CNSC) – 1200 lei;
  2.6.8. plangere impotriva deciziilor CNSC – 1680 lei .

  2.7 . Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in
  temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile
  ulterioare

  2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolventa – 480 lei;
  2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolventei la fond – 120 lei termen;
  2.7.3. contestatii si cereri in procedura insolventei – 960 lei.

  2.8. In materie contraventionala

  2.8.1. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei – 600
  lei.

  2.9. Actiunile si cererile in materie de carte funciara – 840 lei;

  2.10. a) cereri de interventie inregistrare acte/mentiuni la Oficiul National al Registrului
  Comertului (in continuare, ONRC) – 840 lei;
   b) plangere impotriva rezolutiei Directorului ONRC – 840 lei .

  2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social:
  2.11.1. contestatii impotriva deciziilor emise cu privire la incheierea, executarea, modificarea
  si incetarea CIM – 1200 lei;
  8
  2.11.2. stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari
  sociale – 960 lei;
  2.11.3.stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei
  de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu
  dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege – 960 lei.
  2.12. Activitatile de curatela care presupun servicii de asistenta si reprezentare avocatiala
  2.12.1. Remuneratia minima a curatorului special numit de instanta in conditiile art.80 alin. (4)
  si art.167 din Codul de procedura civila – 360 lei.

  B. IN MATERIE PENALA

  1. Consultatii juridice, prestatii ocazionale si/sau redactarea unor acte
  1.1. Consultatie juridica initiala in materie penala – 240 lei;
  1.2. Consultatie juridica incidentala (ocazionata de formularea unor cereri, exceptii, concluzii
  etc. sau de instrumentarea unui act procesual) in materie penala – 120 lei;
  1.3. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical
  pentru pregatirea apararii (grefa initiala) – 360 lei;
  1.4. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical
  pentru documentarea in vederea pregatirii apararii, subsecvent grefei initiale sau pentru
  redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei exceptii, etc. (grefa incidentala) – 240 lei;
  1.5. Studierea dosarului – 120 lei in cursul urmaririi penale in personam, la care se adauga
  cate 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuala ulterioara studiata in plus;
  1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmarire penala, exclusiv in calitate de
  persoana vatamata – 360 lei;
  1.7. Formularea constituirii de parte civila – 2% din valoarea pretinsa, dar nu mai putin de 840
  lei (respectiv conform dispozitiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
  1.8. Formularea ocazionala a unor sesizari, contestatii sau cereri – 360 lei;
  1.9. Asistenta juridica si reprezentare in contestatii privind masurile asiguratorii pentru alti
  subiecti procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai putin de 1680 lei.

  2. Urmarirea penala
  2.1. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct.
  2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala – 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
  2.2. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct.
  2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala – 1680 lei/pentru fiecare parte;
  2.3. Formularea unei cereri, exceptii, plangeri, a unui memoriu sau a oricarui alt act – 240 lei;
  2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmarire penala – 120 lei / convocare;
  2.5. Asistenta/reprezentarea subiectilor procesuali/partilor in cursul medierii sau in
  procedura desfasurata in vederea impacarii sau pentru finalizarea unei proceduri prevazuta de
  lege care atrage stingerea actiunii penale – 360 lei;
  9
  2.6. Formularea unei cereri de initiere a acordului de recunoastere a vinovatiei – 240 lei;
  2.7. Asistenta/reprezentarea juridica a inculpatului in fata procurorului in cursul acordului de
  recunoastere a vinovatiei – 360 lei;
  2.8. Asistenta in fata judecatorului de drepturi si libertati – 360 lei pentru fiecare sesizare;
  2.9. Formularea plangerilor impotriva ordonantei de clasare – 360 lei pentru fiecare plangere;
  2.10. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in
  plangerea impotriva solutiei – 360 lei;
  2.11. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in
  procedura confirmarii la renuntarea la urmarirea penala – 360 lei;
  2.12. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in alte
  proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII – IX) – 360 lei;
  2.13. Formularea contestatiei privind durata procedurii – 240 lei;
  2.14. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de drepturi si libertati in
  contestatia privind durata procedurii – 360 lei;
  2.15. Asistare/reprezentarea juridica a inculpatului in fata instantei in procedura acordului de
  recunoastere a vinovatiei – 360 lei;
  *
  In cazul redeschiderii urmaririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.

  3. Camera preliminara
  3.1. Formularea cererilor si/sau exceptiilor – 360 lei;
  3.2. Asistenta juridica in procedura verificarilor privind legalitatea masurilor preventive – 360
  lei pentru fiecare verificare;
  3.3. Asistenta sau reprezentarea juridica in dezbateri – 360 lei;
  3.4. Declararea contestatiilor – 120 lei fiecare;
  3.5. Motivarea contestatiei impotriva solutiei date in camera preliminara – 480 lei
  3.6. Asistenta/reprezentarea juridica in dezbaterile privind judecarea contestatiei formulate
  impotriva solutiei date in camera preliminara – 480 lei

  4. Judecata in prima instanta
  4.1. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat cele
  vizand aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei;
  4.2. Declararea contestatiilor impotriva incheierilor privind masurile preventive si asiguratorii
  – 120 lei fiecare;
  4.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara
  schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol – 360 lei;
  4.4. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand latura penala
  a cauzei – 240 lei;
  4.5. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand ambele laturi
  ale cauzei – 360 lei;
  4.6. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, in contextul
  schimbarii incadrarii sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;
  10
  4.7. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, in
  contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii cauzei pe rol – 600 lei;
  4.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea
  probelor, fara constituire de parte civila – 840 lei, dar nu mai putin de 240 lei/termen;
  4.9. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea
  probelor, fara examinarea laturii civile – 360 lei;
  4.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzelor prin
  administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai putin de 360
  lei/termen;
  4.11. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea
  probelor – 600 lei;
  4.12. Apararea subiectilor procesuali prevazuti la art. 34 C.pr.civ. – jumatate din onorariul
  perceput partilor.

  5. Judecata in apel
  5.1. Motivarea apelului, incluzand studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent
  formularii concluziilor scrise pentru cei care isi continua mandatul sau egal cu suma dintre
  onorariul aferent formularii concluziilor scrise si onorariul aferent studierii dosarului, daca nu a
  fost perceput anterior;
  5.2. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat
  motivele de apel) – 360 lei;
  5.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara
  schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol – 540 lei;
  5.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, pentru
  schimbarea incadrarii sau in caz de repunere a cauzei pe rol – 960 lei;
  5.5. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura judecarii cauzei prin
  administrarea probelor, fara constituire de parte civila – 960 lei, dar nu mai putin de 360 lei/
  termen;
  5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea
  probelor, vizand ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen;
  *
  Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteza
  prevazuta la art. I lit. B, pct. 4.4 – 4.6, 4.9 si 4.11, majorate cu cate 120 lei fiecare;
  Pentru ipoteza in care onorariul nu se stabileste pentru prestatii diferentiate in fiecare cauza,
  se aplica onorariile minimale corespunzatoare judecatii in fond la prima instanta, majorate cu
  50%.

  6. Caile extraordinare de atac
  6.1. Motivarea caii extraordinare de atac, incluzand studierea dosarului – un onorariu egal cu
  onorariul aferent formularii motivelor de apel pentru cazul in care se continua activitatea
  profesionala de acelasi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activitatii de formulare
  a motivelor de apel si onorariul aferent studierii dosarului, daca avocatul nu a perceput un
  onorariu anterior in legatura cu cauza;
  11
  6.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii la judecarea caii de atac – jumatate din onorariul
  aferent activitatii de motivare a caii de atac, dar nu mai putin de 480 lei/termen.

  7. Executarea hotararilor penale si legile speciale de executare
  7.1. Formularea contestatiei la executare – 360 lei;
  7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in contestatia la executare – 480 lei;
  7.3. Formularea cererii de liberare conditionata – 360 lei;
  7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile de liberare conditionata – 360 lei;
  7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plangerilor impotriva masurilor si
  altele asemanatoare – 240 lei;
  7.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind regimul de executare,
  plangerile impotriva masurilor si altele asemanatoare – 360 lei;
  7.7. Formularea cererilor privind obligatiile din continutul supravegherii – 240 lei;
  7.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind obligatiile din continutul
  supravegherii – 360 lei;
  7.9. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind revocarea suspendarii sub
  supraveghere – 360 lei;
  7.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor
  dispozitii – 240 lei;
  7.11. Declararea cailor de atac – 120 lei.

  8.Reabilitarea
  8.1. Formularea cererii de reabilitare – 360 lei;
  8.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cereri de reabilitare – 480 lei;
  8.3. Declararea contestatiei – 120 lei.
  9. Asistenta judiciara internationala in materie penala
  9.1. Consultatia juridica – 360 lei
  9.2. Asistenta si/sau reprezentarea partilor – 720 lei