Potrivit hotărârii nr.8 din data de 12.06.2020 adoptată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Giurgiu, începând cu data de 15 iunie 2020 se redeschid toate locurile de joacă pentru copii și locurile pentru practicat fitness, situate în aer liber, cu respectarea regulilor aprobate în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

REGULI PRIVIND ACCESUL

  1. Accesul în spațiile de joacă pentru copii se va face în intervalul 09:00 – 21:00, cu respectarea distanței de 1,5 m între persoane;
  2. Accesul însoțitorilor și copiilor în incinta locurilor de joacă va fi permis numai după dezinfectarea încălțămintei și a mâinilor iar însoțitorii vor purta, pe toată perioada cât stau în incinta locului de joacă, măști de protecție;
  3. 3. Deschiderea și închiderea acestora, precum și verificarea respectării regulilor, se va face în de către polițiști locali sau  agenți de la S.C.Pază Publică S.A., acolo unde sunt prevăzute posturi de pază;
  4. Se vor instala pancarte cu  instrucțiuni specifice la intrarea în toate locurile de joacă.

MĂSURI SANITARE SPECIFICE

  1. Vor fi instalate dispensere pentru dezinfectant de mâini;
  2. Vor fi instalate covorașe cu dezinfectant la intrările în locurile de joacă;
  3. Vor fi dezinfectate zilnic între orele 06:00 și 09:00, toate dispozitivele din interiorul locurilor de joacă și fitness, de către personalul autorizat din cadrul S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.