Proiectul privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a apărut pe site-ul Ministerului Educației .

El vizează taxele percepute pentru chestiuni precum echivalarea diplomelor sau eliberarea altor acte de studii. Concret, proiectul propune noi cuantumuri pentru anumite taxe:

  • pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor preuniversitare și universitare: 100 de lei;
  • pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor care atestă calitatea de student: 50 de lei pentru fiecare act;
  • pentru eliberarea adeverințelor privind studiile efectuate în România și în străinătate: 50 de lei;
  •  eliberarea de documente în limbile engleză și/sau franceză: 50 de lei;
  • pentru efectuarea de fotocopii ale documentelor necesare prestării serviciilor Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: 1 leu/filă.

Taxele de mai sus vor putea fi plătite prin: casieria Ministerului Educației Național, mandat poștal și prin virament bancar.

(Jurnal)