Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu anunță modificări majore care îi vizează în principal pe elevii care intră din toamnă în clasele a VII-a și a XI-a.

Din 2023, învățământul va avea două legi ale educației, care vor aduce mai multe schimbări.

Educația din România va avea două legi ale educației: una pentru învățămîntul preuniversitar, alta pentru învățământul universitar.

Sorin Cîmpeanu a precizat că proiectele vor fi adoptate de guvern până la data de 1 septembrie, urmând ca Parlamentul să înceapă procesul de aprobare după această dată.

Printre principalele modificări cuprinse în proiectele de legi se numără:

  • Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030.

  • La final al claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări naționale scrise obligatoriu la „limbă și comunicare” și „matematică”.

  • Rezultatele elevilor se exprimă în învățământul primar prin calificative anuale unice, pe arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative. În învățământul secundar inferior se acordă note de la 1 la 10, în învățământul secund superior și la liceu – la fel.

  • Prin excepție, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline ce pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip admis, respins și nu notă de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocațional la care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10.

  • Liceele care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire.

  • Pentru elevii de clasa a VIII-a: este important de știu că se introduce renunțarea la media din gimnaziu.

  • Organizarea BAC-ului: Examenul va avea următoarele probe, o singură probă scrisă la disciplinele cuprinse în trunchiul comun, o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările. Această probă constă în evaluarea competențelor generale, formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică și științe ale naturii, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane. O singură probă scrisă care să verifice competențe le generale. Condiția de promovare: obținerea cel puțin a notei șase.

Rămâne de văzut de unde se va obține această finanțare, care este de cel puțin de 2 ori mai mare ca în acest moment.

(Jurnal)