Ordonanța de urgență aprobată de Executiv conține reglementări care asigură continuitatea proiectelor de infrastructură și prevederi privind ajustarea prețurilor.

«Opt proiecte regionale de infrastructură de apă şi apă uzată, în valoare de 2,2 miliarde de euro, se află într-un stadiu avansat de pregătire. Acestea vor fi realizate în judeţele Giurgiu, Teleorman, Maramureş, Prahova, Harghita, Hunedoara, Caraş- Severin şi Neamţ.

Actul normativ asigură cadrul procedural și mecanismul financiar pentru tranziția de la finanțarea proiectelor prin Programul Operațional Infrastructură Mare la finanțarea acestora prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD).

Este necesară asigurarea sursei de finanțare pentru inițierea demersurilor în domeniul achizițiilor sectoriale, până la aprobarea PODD. Astfel, pentru proiectele aflate în pregătire în actuala perioadă de programare, dar care vor fi finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2021- 2027, este reglementată posibilitatea de a aloca credite de angajament prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Guvernul a extins domeniile care beneficiază de reglementare specială, respectiv infrastructura de transport sau de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră apă, apă uzată şi deşeuri, în contextul creșterii prețurilor care afectează sectorul construcțiilor.

„Una dintre reglementările adoptate se referă la ajustarea de preț în ceea ce privește proiectele de infrastructură pe componenta de transport, apă, canalizare și de deșeuri. Noul mecanism, cu un impact financiar estimat de 1,5 miliarde de euro asupra absorbției de fonduri europene, are impact asupra a 7.000 de șantiere în derulare cu o valoare a contractelor de finanțare de 13 miliarde de euro și ia în considerare a 10 elemente de cost semnificative a căror evoluție va fi urmărită de Institutul Național de Statistică, astfel încât ajustările de preț să urmărească componentele de cost în proiectele de infrastructură aflate în derulare”, a declarat Marcel Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.»

(Dan Motreanu- europarlamentar și vicepreședinte PNL)