MReporter: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizaţi câteva date biografice despre dumneavoastră.

Mirela Delea: M-am născut la data de 23 august 1979, în municipiul Giurgiu, locul copilăriei mele, de altfel. Sunt căsătorită din anul 2005 şi am o fetiţă. În 1998 am absolvit Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”, profilul filologic, clasa de limbi străine intensiv. Am optat apoi pentru Facultatea de Limbi Străine, secţia Engleză – Italiană, din cadrul Universitaţii “Spiru Haret”, Bucureşti , unde am studiat în perioada 1998-2002. Această perioadă mi-a oferit oportunitatea de a mă forma şi dezvolta ca viitor cadru didactic în toate mediile de predare, de la ciclul primar la cel universitar, prin practica pedagogică instituţional desfăşurată. Consider că o astfel de experienţă ar trebui să dobândească orice tânăr care doreşte să devină cadru didactic pentru a-şi putea crea o viziune de ansamblu asupra sistemelor de învăţământ din România şi din străinătate, a deficienţelor şi necesităţilor acestora. În 2012 mi-am susţinut licenţa la Universitatea din Craiova, iar apoi m-am angajat în învăţământul de stat. De-a lungul anilor m-am preocupat pentru dezvoltarea profesională şi am decis să mă înscriu la un masterat în cultură şi civilizaţie engleză pe care l-am absolvit în 2007 la Universitatea din Craiova. 2015 a fost anul în care am obţinut certificatul de grad didactic I, acesta fiind ultimul dintre gradele didactice posibile în învăţământ.

Rep.: În continuare, referitor la activitatea şi realizările dumneavoastră profesionale de până acum, ce ne puteţi spune?

M.D.: Consider că realizările unui om sunt dovada formării sale. Nu există nu pot, există doar nu vreau sau nu am insistat suficient. Orice acţiune a noastră are o rezolvare şi, implicit, o reacţie. Iar dacă rezolvarea nu este uneori una favorabilă nouă înseamnă că destinul are un alt plan în ceea ce ne priveşte. Parcursul meu profesional a început de la titulatura profesor debutant calificat  pentru limba engleză şi limba italiană la Colegiul Maiorescu, în 2002, apoi m-am titularizat în 2003 la Liceul “Tudor Vianu”, Giurgiu, unde am predat un an. În 2004 am obţinut pretransferul la Colegiul Maiorescu, şcoala mea de suflet. Am decis să mă reîntorc aici dintr-un motiv foarte simplu şi extrem de mobilizator. Acela de a performa ca profesor, alături de elevii mei, în şcoala care m-a format, care este şi va rămâne unitatea de învăţământ etalon a judeţului nostru. Consider că realizările mele ca şi cadru didactic dovedesc că am luat o hotărâre bună atunci. Premiile şi distincţiile obţinute la nivel naţional de elevii mei sunt dovada acestui lucru. În anul 2009 – 2010 am fost numită prin detaşare Inspector şcolar de specialitate pe limbi străine în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, după care am intrat o perioadă în concediu de maternitate (2010-2011). Din 2012 am preluat responsabilitatea de director al Colegiului Maiorescu, cea mai solicitantă şi interesantă dintre toate provocările pe care le-am primit de la viaţă până acum, din punct de vedere profesional. Aici activitatea a fost extrem de intensă, susţinută de o echipă care mi-a stat alături în momente dificile pentru Colegiu şi care a înţeles că succesul adevărat se obţine din combinarea elementelor de noutate cu seriozitate şi perseverenţă. Încă de la început, proiectul meu managerial pentru dezvoltarea Colegiului Maiorescu a conţinut, cu prioritate, obţinerea fondurilor necesare pentru reabilitarea integrală a şcolii, proiect care s-a şi realizat în 2014 şi este de notorietate pentru toţi giurgiuvenii. Un alt proiect nou important realizat pentru Colegiu a fost implementarea unui nou Regulament de Ordine Interioară în deplină concordanţă cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu istoria şi tradiţia Colegiului şi cu susţinerea totală a Comitetului de părinţi. Regulamentul s-a axat pe sobrietate, seriozitate, siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. De asemenea, aş vrea să menţionez numărul mare de parteneriate, proiecte educaţionale, proiecte europene (Posdru, Erasmus +), serbări, festivităţi, gale ale absolvenţilor şi ale olimpicilor maiorescieni, organizate de Colegiu şi care au fost mediatizate fiecare la momentul desfăşurării sale. Este cunoscut faptul că, începând cu anul 2013, Colegiul a devenit Centru de examinare Cambridge, susţinându-se examenele FCE şi CAE cu examinatori de la Universitatea din Cambridge. Aceste activităţi însumate au reuşit să menţină Colegiul pe primul loc pe judeţ la toate examenele naţionale, la admiterea la facultăţi, dar şi să ducă mai departe tradiţia de 147 de ani a acestei instituţii de învăţământ. În toate aceste proiecte am avut alături o echipă unită şi ambiţioasă căreia îi mulţumesc pe această cale.

Rep.: În ceea ce priveşte activitatea politică, în primul rând, când aţi ”cochetat” prima dată cu acest domeniu şi ce v-a determinat să pătrundeţi în el?

M.D.: Activitatea mea politică a început în anul 2002, în cadrul aceluiaşi partid în care activez, Partidul Social Democrat. Mă regăsesc în doctrina acestui partid politic, în măsurile şi principiile pe care le promovează şi implementează la nivelul societăţii. Doctrina politică de stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului simplu, justiţia socială, egalitatea de şanse şi in drepturi, nediscriminarea oamenilor după rasă, naţionalitate sau sex. Stânga modernă nu îşi vede împlinite idealurile decât într-o societate democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea cerinţelor populaţiei. Toată această ideologie se află la baza masurilor pe care astăzi, iată, deja le implementează Guvern al României. Am tratat întotdeauna cu seriozitate activitatea politică, fapt pentru care am ales să urmez cursurile unui masterat în Management politic, pe care l-am absolvit în 2004 la Şcoala de Studii Postuniversitare “Ovidiu Şincai”, Bucureşti.

Rep.: De curând, aţi devenit consilier în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de consilier judeţean? Ce aşteptări aveţi şi ce vă propuneţi să realizaţi în această calitate?

M.D.: Programul general de dezvoltare al judeţului Giurgiu, program cu care PSD s-a prezentat în faţa electoratului la alegerile locale din 2016, conţine măsuri de îmbunătăţire a activităţii din sectoarele de sănătate, învăţământ şi cultură, precum şi dezvoltarea infrastructurii rutiere. Acesta este programul pe care îl susţin prioritar  si voi contribui la realizarea lui  pas cu pas pe perioada mandatului de consilier. Orice realizare pe plan politic presupune seriozitate, muncă în echipă şi disponibilitatea de a te apleca spre nevoile cetăţenilor pe care îi reprezinţi. Echipa PSD din care fac parte a adoptat o strategie eficientă, bazată pe corecta informare a cetăţenilor cu privire la proiectele pe care doreşte să le implementeze în aceşti 4 ani de mandat, fapt ce m-a determinat sa fiu menţionată pe lista candidaţilor PSD. În contextul celor prezentate anterior, nu pot spune că drumul parcurs a fost unul uşor, dar pot spune că mandatul de consilier judeţean reprezintă o mare responsabilitate pentru fiecare dintre consilierii PSD. În consecinţă, voi depune toata experienţa si efortul necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniul meu de activitate.

 Rep.: Unde vă vedeţi peste 5 ani?

M.D.: În primul rând, mă văd alături de toţi cei dragi. Îmi doresc să îmi cresc copilul, să fac din ea, alături de soţul meu, o tânără fericită şi capabilă să înfrunte viaţa cu toate ale ei.

Rep.: De asemenea, am dori să vă cunoaştem şi în calitate de om, cu calităţi şi defecte, cu împliniri şi dezamăgiri… Cum v-aţi autocaracteriza în câteva cuvinte? Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriţi ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieţii, care ar fi acel lucru?

M.D.: Marea realizare a vieţii mele o reprezintă fiica mea, fiinţa care dă sens fiecărei clipe pe care o trăiesc. Este foarte important să ne bucurăm cu intensitate maximă de copiii noştri şi de fiecare moment pe care îl petrecem alături de ei. Astfel, ne oferim, şi nouă şi lor, fericire şi stabilitate, astfel creştem tineri încrezători şi ambiţioşi. Prin natura mea sunt o perfecţionistă, sunt altruistă şi consider că dacă fiecare dintre noi şi-ar centra energia pozitivă spre a înfăptui lucruri constructive pe plan personal, profesional şi social, cu siguranţă am lăsa o lume mai bună copiilor noştri.

 

 Rep.: Nu în ultimul rând, pentru a ”definitiva” conturarea imaginii de ansamblu despre dumneavoastră, ne puteţi vorbi despre hobby-urile pe care le aveţi?

M.D.: Rămân aici fidelă vechilor mele pasiuni, lectura şi călătoriile.

T. Nicolau