bac-2016Astăzi s-au afişat rezultatele finale la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2017. Conform informaţiilor primite de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu, ca urmare a corectării celor 347 de contestaţii depuse, s-a înregistrat o creştere a promovabilităţii cu 1,2%.

Aşa cum spuneam, au fost depuse, de către candidaţii din judeţul Giurgiu, un număr de 347 de contestaţii, pentru 144 notele acordate fiind mai mari, în timp ce pentru restul de 203, „loteria” a dus la scăderea notelor.

Conform informaţiilor ISJ Giurgiu, cele mai multe contestaţii admise pentru majorarea mediei au fost înregistrate pentru intervalul de note 6 – 6,99 (16 asemenea contestaţii), în timp ce unitatea de învăţământ cu cele mai multe contestaţii depuse – şi admise – a fost Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale (un total de cinci cotestaţii admise.

De menţionat este faptul că nici după depunerea contestaţiilor, la Giurgiu nu s-a înregistrat nicio medie de zece, iar liceul cu zero promovabilitate (Liceul Tehnologic Giurgiu) a rămas la acelaşi procent ruşinos.

Cifrele finale arată că, la Giurgiu, în sesiunea de Bacalaureat iulie 2017, au fost declaraţi admişi un număr de 688 de elevi, faţă de prima afişare a rezultatelor (672), respinşi cu medii (nu au obţinut media şase, minim, deşi au luat cinci sau chiar peste la toate probele) au fost 85, faţă de 97, iar respinşi (medii sub cinci) s-au înregistrat un număr de 633 de absolvenţi ai clasei a XII-a, în scădere de la 649 de absolvenţi.

În top-ul promovabilității, la nivel de țară, Giurgiu ocupă penultimul loc, înaintea sa clasându-se județul Teleorman ( județul liderului PSD, Liviu Dragnea) , iar pe ultimul loc se află județul Ilfov, cunoscut ca unul dintre județele cu cele mai multe și mai luxuoase autoturisme…!

(Jurnal)