Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România beneficiază de 730 de milioane de euro pentru împădurire. Obiectivul țării noastre este realizarea până în 2026 a 56.000 de hectare noi de păduri și suprafațe cu vegetație forestieră.

„Programul de împădurire va fi desfășurat de Ministerul Mediului și are următoarele componente:

– 500 de milioane de euro -Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri. Pentru a beneficia de ajutor, proprietarii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 hectare sau perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră.

Cheltuielile eligibile vizează proiectul tehnic de împădurire, împrejmuirea plantației forestiere, lucrările de înființare a plantației, lucrările de întreținere a plantației. De asemenea, vor fi acoperite pierderile de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole și pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

– 100 de milioane de euro – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

Cheltuielile eligibile vizează pregătirea terenului pentru plantarea, împădurirea și întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică, costurile pentru refacere.

– 95 de milioane de euro – Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații.

– 30 de milioane de euro – pentru păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor.

– 5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 și până la data aprobării schemei de ajutor de stat.”

(Dan Motreanu- europarlamentar și vicepreședinte al PNL)